Virklund ved Silkeborg

Etablering af Koidamsanlæg, Virklund ved Silkeborg.

Dette projektet var et af resultaterne af vores samarbejde med forskellige gartnere rundt omkring i landet. Denne gartner havde en opgave med en større omforandring af en bestående have, bla. også med nybygning af mindre koidam og filteranlæg.

Projekt var for vores vedkommende afgrænset til etablering af al teknikken i den nybyggede filtergrav, samt leverance af de tekniske installationer og det til hele anlægget hørende hardware. Beregning af filterkapacitet, pumpeflow mv. blev udført af os.