Teknikken i vores karantæneafdeling

Her kan du læse lidt om teknikken i vores separate karantæne-afdeling

Der er i alt 5 individuelle sektioner, 1-4 og 5 (fysisk helt adskilt fra hinanden)

I hver af sektionerne 1-4, er der ca. 10.000 liter vand, og i sektion 5 er der ca. 25.000 liter. 

Hver sektion har 5 kar og sit eget separate filteranlæg i sektionen, og er dermed 100% adskilt, fra de andre sektioner.

Hvert af de 5 separate filteranlæg er bygget som er højeffektivt og bunddrænsfødt biologisk rensningsanlæg og bestykket således:
1. filterafsnit, fungerer som indgangskar fra bunddrænene, og er monteret med børster til grov- og fin mekanisk filtrering.
2. og 3. filterafsnit, har hver 150 liter kaldnes, i alt 300 liter kaldnes som ”moving bead”
4. filterafsnit, er med 2 japanmåtter, som biologisk medie og til polish af vandet.
Dette sidste filterafsnit er monteret med 3 stk. ~13.000 liters cirkulationspumper, der pumper det filtrerede vand tilbage til den pågældende sektions kar med fisk.

Foruden det almindelige filtrering af vandet, pumpes en del af vandet i filteranlægget op i en Bakki Shower med Bacteria House biomedie, der sikrer et stabilt vandmiljø, i et til tider hårdt belastet karantænemiljø (mange og store koi samtidigt).

Vandet fra BakkieShoweren recirkuleres tilbage til hovedfilteret med ca. 10.000 liter/time
Totalt turn-over pr. sektion er for hver ca. 20 min. (vandcirkulering i alt 30.000 liter pr. time)
Derudover, er der monteret en 120 liter/t. luftpumpe, dels til at cirkulere moving bead filteret (Kaldnes) og dels til at sikre et konstant og effektivt maximalt iltindhold i vandet gennem god effektiv beluftning i hver af de 5 kar i sektionen.

Der er kontinuerlig vandudskiftning med vandværksvand på hver sektion, for ligeledes at sikre en stabil vandkvalitet, hovedsagelig for at holde KH (karbonathårdhed) og Ph passende stabil.

I hver af de 5 sektioner kan vandtemperaturen reguleres helt individuelt og efter ønske.

Af pumper er der til vandcirkulering anvendt bla.: Vortech MPF 13.000, Oase Aquamax 16.000. Til luft anvendes Kamair DB 120L/min

Specielt for den ombyggede sektion 5 på nu ca. 25.000 liter, er der også monteret en Polygeyser DF 3, for at tilgodese de store kvalitetskoi, der oftest vil være i karantæne i denne sektion, således at vandkvaliteten holdes helt i top, selv ved meget kraftig fodring/bealstning.

Af pumper er der til vandcirkulering i sekt. 5. anvendt: Sequence 13.450, Oase Optimax 15.000. Til luft anvendes Kamair DB 120L/min

Der er ikke monteret nogen form for BIO-UV, i karantæneafdelingen, da vi ikke ønsker at nedsætte bakterietrykket der - da fiskene herovre, helst skal i kontakt med så mange forskellige bakteriestammer som muligt.

Nogen vil måske spørge, om dette her ikke er ”Overkill”  ?
 
Det mener vi ikke og vores bevæggrunde er:

At de nye hjemkomne koi skal holdes helt separeret fra, vores salgsbassiner og de  salgsklare koi, der har været gennem vores seriøse karantæne.

Vi ønsker, at kunne stresse de nye koi i karantænen, for at få evt. sygdomme og vira i udbrud.
Dette sker bla. ved, at vi hæver og sænker temperaturen i bestemte intervaller (se menuen: Karantæne – sådan gør vi”).

Udover dette, blandes de nye koi fra enkelte forskellige opdrættere, for at påføre forskellige bakteriestammer, der også kan fremme stressniveauet, men i en kontrolleret proces.
Grunden til at de nye koi skal stresses er, at koi under stress bruger deres energireserver på at minimere stresspåvirkningen og derved mister en del af deres indbyggede immunforsvar. Når immunforsvaret sænkes, er det muligt af få eventuelle farlige vira (KHV og SVC) i udbrud i fiskene, da fiskenes naturlige modstandskraft mod sygdomme er svækket (fiskenes sårbarhed øges).
Vi ønsker selv at kunne påføre fiske dette stress og forøge deres sårbarhed, som en nøje kontrolleret proces, og dette er baggrunden for vores montage af de meget effektive filtreanlæg. Ved os, må sygdomsudbrud ikke opstå (eller forsvinde) uforvarende og af nogle udefrakommende faktorer/hændelser vi ikke kontrollerer at virus og sygdomsudbrud opstår, er som sådan ikke noget problem, da det kan håndteres, med behandling eller i yderste konsekvens ved aflivning og desinficering – men en endnu værre situation vil være, at et evt. sygdoms- eller virusudbrud pludselig opstår og forsvinder af sig selv, uden vi opdagede det, således at salgsfiskene kunne risikere at være raske smittebærere.

Denne situation kunne opstå, bla. hvis ikke karantæneperioden og stresspåvirkningen blev udført korrekt, feks. ved at holde fiskene i karantæne i lave stabile vandtemperaturer under 17. gr. C.
Vi ønsker ikke at være i ”god tro” i vores salg af flotte fisk – så hellere forebygge og sikre os selv og dig som kunde, mod sygdomme der ikke kan behandles

Så vurder selv som kunde om det er overkill…? (eller om det er seriøs sikkerhed)