Karpelus

Karpelus forekommer ret sjælden, vi har et par enkelte billeder vi har via en kundes luseangreb på sine koi

Parasitten er ret stor og normalt synlig for det blotte øje, i mikroskopet kan den ses i forstørrelse max. 4-10 X

Alm. gængse behandlingsmidler virker ikke på denne parasit, den kan f.eks behandles med Dimilin

Billederne nedenfor viser karpelus i en vanddråbe, bemærk størrelsen i forhold til kuglepennen.