Chilodinella

Chilodinella kan typisk identificeres i forstørrelse 100 - 400 x og på deres meget livlige "Flik-Flak"

Ved problemer/angreb af Chilodinella anvender vi hos os, typisk en af følgende  behandlingsformer,
dog afhængig af tidl. behandlinger og angrebets omfang:

Kalium Permanganate: 1,5 gr. (pulver) pr. 1000 liter damvand (opløst forinden i en spand med varmt vand) (den blåviolette farve skal gerne holdes i ca. 4 timer, hvis ikke, så re-bandling med 0,5 gr. pr. 1000 liter damvand)
eller EX 5: 10 ml. pr. 1820 liter damvand, i 5 dage

Er det er slemt angreb på et enkelt individ, kan et individuelt saltbad anvendes: 1 kg salt opløst pr. 50 liter (i bowle)

Individuelt saltbad er max 5-10 min. og hvis fisken viser tegn på meget stress/vælter om på siden, sættes
den hurtigt tilbage til dammen igen. Afhængig af situationen, kan individuelt saltbad, med
god effekt  gennemføres et par gange med 1 dg. mellemrum.
(OBS - OBS: Formalinholdige blandinger: EX 5, FMG osv., må ikke anvendes, hvis der er salt i damvandet)