0 - 10.000 liters koi-damme

Stilling ved Skanderborg

Nyetablering af hyggeligt vandmiljø på 4.500 liter på bestående terasse i Stilling ved Skanderborg.

Læs mere her